Nghiên cứu lâm sàng tác dụng giải lo âu của chiết xuất Valerian ( Nữ lang)

7 views

 1. Tên nghiên cứu: Các tác dụng giải lo âu của chiết xuất Valerian dựa trên axit valerenic.
 2. Năm nghiên cứu: 2014
 3. Tác giả: Axel Becker, Falko Felgentreff , Helmut Schröder, Best Meier và Axel Brattstrom
 4. Đặc điểm nghiên cứu: Magdeburg, Đức và Wädenswil, Thụy Sĩ.
 1. Nội dung

Valerian thường được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ và lo lắng. Chiết xuất Valerian điều chỉnh allosterically thụ thể GABA-A và gây ra một hoạt động giải lo âu. Hoạt động này liên quan chặt chẽ với axit valerenic. Trong các thí nghiệm hiện tại, người ta đã nghiên cứu xem axit acetoxy valerenic có thể can thiệp vào hành động giải lo âu của axit valerenic hay không.

 1. Phương pháp

Tình huống được đo bằng cách sử dụng chuột CD-1 đực trong thử nghiệm mê cung cộng với độ cao sau khi uống các chất thử. Ngoài ra, nhiệt độ lõi cơ thể đã được đo. Đối với phân tích thử nghiệm gắn kết H-GABA từ vỏ não trước của RjHan đực: chuột WI đã được sử dụng. Đánh giá thống kê được thực hiện bằng phương pháp thử nghiệm Kruskal-Wallies không tham số, sau đó là thử nghiệm Mann tựa Whitney hai đuôi.

(VA và AVA trong các chế phẩm VE khác nhau và số tiền được tính cho quản lý miệng)

 1. Kết quả

Axit acetoxy valerenic đã loại bỏ tác dụng giải lo âu của axit valerenic. Không có ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, chiết xuất valerian không cho thấy bất kỳ mối quan hệ nào với các vị trí gắn kết với benzodiazepine. Tóm lại, hàm lượng acid valerenic của Valeriana Officinalis (VE) dường như là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động giải lo âu quan sát được. axit acetoxy valerenic (AVA) có thể điều chỉnh hành động này. Cho đến nay dựa trên chuyên khảo cho valerian, tổng số nội dung axit valerenic và axit acetoxy valerenic (AVA) được biểu thị bằng axit valerenic (Ph Eur. Monograph 0453). Xem xét các kết quả được trình bày, tuyên bố này là sai lệch. axit valerenic và axit acetoxy valerenic (AVA) nên được khai báo riêng để cung cấp cơ sở cho hoạt động giải lo âu dự kiến của VE đó. Hoạt động VE giải lo âu quan sát không qua trung gian thông qua vị trí gắn kết benzodiazepine. axit valerenic là một hợp chất tự nhiên có thể thuộc về một nhóm chất mới có khả năng điều chế toàn bộ kênh GABA-A.

 1. Kết luận: Các hợp chất xác định cho tác dụng giải lo âu quan sát của chiết xuất valerian là hàm lượng của axit valerenic.
 2. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4122768/

Hợp chất xác định cho tác dụng giải lo âu quan sát của chiết xuất valerian (Nữ lang) là hàm lượng axit valerenic.

 

 • Bình luận Facebook
 • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn